braciszek0, strona 4

65 tekstów – auto­rem jest bra­ciszek0.

Wojna w oczach

Krop­le deszczu spa­dają sa­mot­nie na ziemię
Nic nie znaczące w górze
Siłą są na dole
Człowiek po­jedyn­czy zno­kauto­wany przez trudy
Wyg­ra­nym się sta­je, gdy tworzy wspólnotę
Nic nie znaczy na górze
Bo nie poz­nał miłości na nis­kim padole 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 sierpnia 2014, 20:24

„Świat przez palce”

Gdzie jest nasz świat?
Bez­tros­ki, dziecin­ny, bezprawny
Za­duma­ny w ko­narach wiśni
Sma­ku jabłek na ustach

Bur­szty­nowy blask naszej twarzy
Odpłynął z pow­ro­tem w mroczną otchłań
Morza bra­kuje mi w oczach
Pur­purą otoczo­nych ścięgien

Prze­bić się przez mgłę wyobraźni
Przejść przez rosę spoczy­wającą w dłoniach ziół
Pot­knąć i zra­nić się o zas­pa­ny ka­mień
Wyz­naczający gra­nicę młodości i schematu
Pragnę… 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2014, 15:04

Natura(lne) myśli

Gryzą mnie myśli ob­gry­zają ja(k)błko
Zat­ru­te pi­jane uderzają do głowy
Budząc falę pieśni tak
Smętnych mgliście to liście
Tak żółte sta­re zar­dze­wiałe
Na­tura pięknie otacza ten chaos
Syczy żmi­ja bieży jeż do­koła koła
Myśli nieu­cze­sanych włosów
Trzy­mają się tak moc­no
Aż bo­li ból oka mierzący te wiersze
Wy­raz za­gubienia na ścieżce 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2013, 15:03

usualy

myśli nieu­cze­sane mam w głowie,
cza­sem coś na­piszę, cza­sem coś powiem,

zwyk­le te pros­te zdania,
tak wiele znaczą dla mo­jego ludzkiego funkcjonowania,

zwyk­le te pros­te zda­nia - nic nie znaczą,
a ja żyć muszę na­dal godząc się z rozpaczą,

ba­wię się tek­stem, a także słowem,
Per as­pe­ra ad astra,
w trud­nej chwi­li po­wiem i żyję wciąż. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2013, 23:26

Pa­miętaj o śmier­ci, nie za­pomi­naj o życiu. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:33

Spoglądam w lus­tro i widzę tyl­ko oso­bowość w krzy­wym zwierciadle. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 kwietnia 2013, 22:19

Fruwając nad ziemią

Nad og­nistym je­ziorem stojąc,
I wzrok w drze­wa wbijając,
Słyszę; puk puk puk,
Ta me­lodia nieprzerwana,
Choć zmie­sza­na z szme­rem liści,
Duszę moją uspokaja,
I ciało całe, całe pieści,

Unoszę się le­ciut­ko nad złotym pias­kiem brzegu,
Za­pomi­nam o wszel­kim smut­ku i cierpieniu?
Gdyż na­tura ludzko-mo­ja łączy się z na­turą Bożą,
Bym mógł stanąć mi­limetr nad ciemną zorzą,
I usłyszeć jed­no Je­go słowo,
I na­rodzić się na nowo,
I obudzić się na lo­dowa­tej taf­li życia,
Z nadzieją na lep­szy los. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 kwietnia 2013, 19:56

Dusza a ciało

I choćbyś człowie­cze złoty pod­ko­wy posiadał,
Spla­misz grzechem skra­wek ziemi i gniewem człowieka,
I gdy­byś wszys­tki­mi pieniędzmi i fun­da­men­tem ludzi władał,
Niczym jes­teś je­no ma­terial­na kaleka,
Dusza lżej­sza niż ciało twoje,
To­bie to od­po­wiada, gdy je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 marca 2013, 09:07

Ludzie go­tują so­bie wojnę jak zupę, czym więcej skład­ników tym gor­sza. O sku­tach ubocznych nie wspomnę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2013, 20:51

.Zimą zi­mowe słońce przez szkło rozświet­la moją księżycową twarz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2013, 16:48
braciszek0

Mam 21 lat, jestem osobą wierzącą i dziękującą Bogu za łaskę wiary. W ciszy i kontemplacji Boga i człowieka rodzi się wiele myśli, z którymi chcę się z Wami dzielić. Jeśli chcecie piszcie do mnie, komentujcie, chcę się z Wami spotkać choćby tutaj... :D "Miłość cierpliwa jest"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 lipca 2017, 14:26JaJo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 10:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

30 stycznia 2017, 21:14Logos sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

30 stycznia 2017, 16:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

20 lipca 2016, 14:27braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

16 lipca 2016, 13:57braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

12 czerwca 2016, 22:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zmarszczki od­da­nia

26 maja 2016, 16:48krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]

26 maja 2016, 16:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]