braciszek0, myśli

38 tekstów (myśli) – auto­rem jest bra­ciszek0.

O wiele łat­wiej wy­dać sąd o kimś, o wiele trud­niej poz­nać his­to­rię życia... kogoś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 09:58

Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości.
A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 maja 2016, 16:38

Do­godzić najmądrzej­szym byłoby absurdem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2015, 00:36

Gdy­by ciebie nie było, świat wyglądałby inaczej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 listopada 2015, 16:11

Spoj­rzałem w gwiaz­dy, a dos­trzegłem siebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2015, 16:03

Czy ktoś wchodzi na naj­wyższy szczyt góry tyl­ko dla swo­jej satysfakcji? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2015, 15:00

Chcesz zmienić świat, zacznij się uśmiechać.
:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 czerwca 2015, 19:50

Miłości nie wy­razisz słowa­mi. Miłość to nie definicja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2015, 14:30

W ot­wartych oczach ta­jem­ni­ca człowieka zamknięta. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2015, 12:06

Ser­ce bi­je w każdym kierun­ku świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2015, 19:26
braciszek0

Mam 21 lat, jestem osobą wierzącą i dziękującą Bogu za łaskę wiary. W ciszy i kontemplacji Boga i człowieka rodzi się wiele myśli, z którymi chcę się z Wami dzielić. Jeśli chcecie piszcie do mnie, komentujcie, chcę się z Wami spotkać choćby tutaj... :D "Miłość cierpliwa jest"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 lipca 2017, 14:26JaJo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 10:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

30 stycznia 2017, 21:14Logos sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

30 stycznia 2017, 16:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

20 lipca 2016, 14:27braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

16 lipca 2016, 13:57braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

12 czerwca 2016, 22:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zmarszczki od­da­nia

26 maja 2016, 16:48krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]

26 maja 2016, 16:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]