braciszek0, teksty z marca 2012 roku

4 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest bra­ciszek0.

Pa­miętam te dni, kiedy ro­man­ty­cy by­li dla mnie pośmiewis­kiem...te­raz jes­tem jed­nym z nich, pragnący poświęcić swo­je życie, by być kochanym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 marca 2012, 19:05

I w końcu przychodzi noc, przy­nosząc dług do zapłace­nia za mi­niony dzień. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2012, 22:22

Nie idź za mną bo nie wiem dokąd iść, nie idź prze­de mną bo nie nadążam, idź obok mnie bym wie­dział, że jes­teś przy mnie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 marca 2012, 17:38

Są ta­kie dni kiedy człowiek, każdy człowiek przeżywa śred­niowie­cze ciała, a re­nesans duszy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 marca 2012, 09:15
braciszek0

Mam 21 lat, jestem osobą wierzącą i dziękującą Bogu za łaskę wiary. W ciszy i kontemplacji Boga i człowieka rodzi się wiele myśli, z którymi chcę się z Wami dzielić. Jeśli chcecie piszcie do mnie, komentujcie, chcę się z Wami spotkać choćby tutaj... :D "Miłość cierpliwa jest"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 lipca 2017, 14:26JaJo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 10:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

30 stycznia 2017, 21:14Logos sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

30 stycznia 2017, 16:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

20 lipca 2016, 14:27braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

16 lipca 2016, 13:57braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

12 czerwca 2016, 22:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zmarszczki od­da­nia

26 maja 2016, 16:48krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]

26 maja 2016, 16:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]