braciszek0, teksty z kwietnia 2015 roku

4 teksty z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest bra­ciszek0.

Życie jest og­ro­dem, który sta­je się piękny pod wa­run­kiem, że ktoś troszczy się o niego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2015, 12:38

Filozofia

Stu­diuję, słucham, czy­tam, rozważam,
Przysłuchuję się, roz­myślam, kontempluje,
Nad człowiekiem,
I w tej myśli uciekam od człowieka,
Sta­je mi się ob­cy, a po­winien bliższy,
I cho­ciaż wiem, to go nie znam,
Po co mi fi­lozo­fia w sa­mot­ności rozważana,
W książkach zam­knięta wraz ze mną,
Bez oso­bis­te­go spotkania. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 kwietnia 2015, 12:01

Poranek bez nadziei

Wstając ra­no żeg­nam się wi­tając Boga,
Dzięku­je mu za życie, za szanse,
Choć za ok­nem ciem­no, pa­da i wieje.

Wstaje…

Już od ra­na próba wiary,
Czy krzyż sche­matem, czy moją nadzieją,
Cier­pli­wości uczę się w jut­rzen­ce,
Gdy nie po mo­jej myśli zaczy­na się dzień.

A wie­czo­rem… ze wsty­dem dzięku­je Bo­gu za niego. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 kwietnia 2015, 16:22

Śmierć zaczy­na się z początkiem życia, praw­dzi­we życie z początkiem śmierci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2015, 09:14
braciszek0

Mam 21 lat, jestem osobą wierzącą i dziękującą Bogu za łaskę wiary. W ciszy i kontemplacji Boga i człowieka rodzi się wiele myśli, z którymi chcę się z Wami dzielić. Jeśli chcecie piszcie do mnie, komentujcie, chcę się z Wami spotkać choćby tutaj... :D "Miłość cierpliwa jest"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 lipca 2017, 14:26JaJo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

29 lipca 2017, 10:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st O wiele łat­wiej wy­dać [...]

30 stycznia 2017, 21:14Logos sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

30 stycznia 2017, 16:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest dla mnie [...]

20 lipca 2016, 14:27braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

16 lipca 2016, 13:57braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Koncepcja Bo­ga bro­ni się [...]

12 czerwca 2016, 22:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zmarszczki od­da­nia

26 maja 2016, 16:48krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]

26 maja 2016, 16:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeśli mówienie o Bo­gu [...]